تماس با ما

سوالی دارید؟آدرس :

قزوین،شهر صنعتى البرز -۴۵مترى سیکابل،پشت کابل البرز،کوچه صنعت- جنب کارتن قزوین

شماره تماس :

 ۰۲۸۳-۲۲۲۹۵۵۰ ، ۰۲۸۳-۲۲۴۸۹۰۳

کد پستی :

3431659599

پست الکترونیکی :

info@taraksanat.com